Tilbage til forsiden
KranioSakralTerapeut Uddannelse

Du kan tage 3 forskellige uddannelser hos os.

MUSKELTERAPEUT -  HEALER -  KRANIOSAKRALTERAPEUT

Brochure print

Du behøver ikke at beslutte dig for en bestemt uddannelse med det samme. Nogle af kurserne gentages på de tre uddannelsestilbud, som kan være et godt udgangspunkt for din uddannelse.
Disse kurser er: KranioSakral Terapi I, II og til Børn. Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære og opstart af virksomhed.

Kurserne her på centeret bygger på den sidste nye forskning i biofysik og forståelse af kroppens bindevæv, Energimedicin fra Jim Oschman (USA), Tensegrity Energi Teknikker fra Alain Gehin (F) og Rosenberg Teknik fra Stanley Rosenberg (DK), Kinesiologi,  samt Helse-massage med olie.

Uddannelserne er opbygget i moduler, således at du selv kan sammensætte din uddannelse i dit eget tempo, eller du kan videreuddanne dig ved at tage de moduler, som du har behov for.
Uddannelserne opfylder toldvæsenet krav til momsfritagelse samt SAB´s (Sammenslutningen af Alternative Behandlere) optagelseskrav.
Kurserne/modulerne der varer fra 2 til 6 dage er opbygget, så du får både teoretisk, praktisk og  psykologisk viden. Du vil løbende blive superviseret, så du hele tiden er orienteret om, hvor i uddannelsesforløbet, du befinder dig.
 

KranioSakralterapeut (KST)-uddannelsen er en uddannelse, hvor du lærer at give en blid behandling af hovedet, rygsøjlen og lænden, som kan løsne op for ubalancer, smerter, samt give en bedre cirkulation af væskerne i kroppen.
Uddannelsen består udover fælleskurserne af: KST til Børn II,  BioMekaniske Teknikker af KST og Valgfri Alternative behandlingsformer (min 50 timer)

I Kraniosakralterapeut uddannelsen vil du lære:
-at give en behandling med KranioSakral Terapi, der er en blid behandling af kraniebund, ansigt, rygsøjle og lænd, som kan løsne op for ubalancer, smerter, samt give en bedre cirkulation af væskerne i kroppen.
-at behandle kronisk stress, der har påvirket det fysiske, mentale, og/eller psykiske liv hos klienten.
-at afbalancere hormonbalancen.
-at behandle tilbagevendende sygdomme ved at forbedre balancen i centralnervesystemet.
-at stille en diagnose, ud fra hvad klienten fortæller dig, hvad du observerer på bevægemønster, mimik og den rytme der er i klientens kraniosakralsystem.
Du vil få en bred vifte af teknikker, som du kan vælge imellem, når du skal behandle.

KranioSakral Terapi I (KST I)                       40 timer
KranioSakral Terapi II (KST II)                    48 timer
KranioSakral Terapi til Børn                          16 timer
KranioSakral Terapi til Børn II                      16 timer
KST III (Sphenoidal / Occipital og Vomer)     32 timer
KST IV (Occipital / Temporal)                        24 timer
KST V (Frontal og Ansigt )                              24 timer
KST VI ( Ansigt og Parietal)                           24 timer
KST VII (Hals)                                                 24 timer
KST VIII (Øjne og Øre)                                   24 timer
KST  IX (Hofte- Ryg og Nakke)                     24 timer
Klinikvejledning / Supervision                         10 timer
Opstart af klinik                                               16 timer
Alternativ Behandlingsform                             50 timer
Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære              300 timer
Eksamen                                                             2 timer

Til forsiden
Fælles kurser for alle 3 uddannelser:

Kranio-Sakral Terapi I: (KST  I)  5 dage, opdelt i 3 dele. (40 timer)
KranioSakral Terapi kurserne (KST  I &  II) er, udover at være baseret på Upledgers 10 trins teknikker, også indeholde sekvenser af biomekaniske- og tensegrity teknikker fra Alain Gehin (F), energiteknikker fra Jim Oschman (USA) og de sociale autonome nervesystem fra Stephen Porges (USA).

Vi vil undervise om de psykiske aspekter ved KranioSakral Terapi og hvordan din rolle er i forhold til din klient. Du vil på kurserne få nogle hjælpemidler, der kan bruges til frigørelse af din klients fysiske og psykiske signaler.

1. del:
På dette modul vil du få en forståelse af kronisk stress. Du vil lære at teste, om din klient har stress og hvordan du behandler det.
Du lærer om KranioSakral-systemets grundlæggende anatomi og fysiologi, hvordan du mærker knoglernes bevægelse (rytmen). Du vil få nogle teknikker, så du kan arbejde med KranioSakral rytmens hurtighed.
Du vil komme til at arbejde med afslapning af nakke, ryg og lænd, samt med at give en bedre cirkulation af væskerne i kroppen, og gøre din klient "klar" til den egentlige KranioSakral Terapi.

2. del:
På dette modul vil du arbejde med hjerne- og rygmarvshinderne, således at de bliver elastiske og smidige, og dermed giver plads til bevægelse af bl.a. knogler, nerver og hjernen.
Du vil lære at afslappe kæbeledet samt lære en teknik til at afslappe kraniebunden.

3. del: opfølgning
Bliver afholdt 1-2 måneder efter modul 2. På denne dag vil vi repetere teknikkerne, du vil kunne udveksle erfaringer med dine medkursister og du vil få supervision på din oplevelser.
Pris inkl. 1 ekstra dag: Kr. 4000,00

Kursusplan
Kranio-Sakral Terapi II: (KST II)  6 dage, opdelt i 3 dele. (48 timer)
1. del:
Starter med gentagelse af nogle af teknikkerne fra KST I med en ny synsvinkel, således at du kan gennemføre teknikkerne på en hurtigere og meget effektiv måde.
Derefter vil du lære teknikker til en grundig behandling af ledene i kraniebunden. Du får nogle teknikker, så du kan afslappe ansigtsknogler, tænder og kæbe.

2. del.
Du vil på denne del komme til at arbejde med forskellige energiteknikker, og lære nogle flere teknikker til afslapning af hele rygsøjlen, fra haleben til hovedet.
Du vil lære hvordan du på en blid og effektiv måde kan afslappe det sociale nervesystem, ved at behandle hals og ansigt.
Du vil lære at se, mærke og lytte til klienten og dennes krop, så du kan vælge de teknikker som kan genskabe balancen.

3. del - opfølgning.
Bliver afholdt 1-2 måneder efter del 2. På denne dag vil vi repetere teknikkerne, du vil kunne udveksle erfaringer med din medkursister og du vil få supervision på din oplevelser.
Pris inkl. 1 ekstra dag: Kr. 4800,00

Kranio-Sakral Terapi til Børn:  (KST Børn) 2 dage (16 timer)
Når et barn bliver født, er kraniet endnu ikke fuldt udviklet. Dette må du tage hensyn til i behandlingen. På kurset lærer du hvordan barnets Kranio-Sakral system udvikler sig og du vil lære de specielle teknikker, som er gode til børn i forskellige aldre.
Du vil lære, hvordan du behandler for tidligt fødte børn og hvilke problemer de kan have.
Vi vil også komme ind på, hvordan du snakker med børnene og deres forældre. Børn reagerer på en anderledes måde end voksne, både på behandlingen og på din optræden som behandler. Du vil lære at tyde barnets signaler, så du på den måde bedst muligt undgår at overskride barnets grænser.
Forudsætning for deltagelse er KST I, hos os eller en anden KST lærer.
Pris: Kr. 1700,00

Supervision af KST:
På kurserne KST I & II er der indlagt 1 ekstra dag, til opfølgning af kurserne – efter ca. 2 måneder, hvor vi deler erfaringer med hinanden og  repeterer teknikkerne.
Har du brug for at repetere KST I eller KST II, kan du melde dig til opfølgningsdagen.
Pris: Kr. 800,00
Som led i supervisionsprogrammet bliver der ca. een aften hver anden måneden holdt 2 timers supervision.
Pris: 200,00
Supervision: Regstrupvej 9 fra kl. 19.00 til 21.00.
2. Mandag i lige måned: massage og Behandlingsteknik.
3. Mandag i lige måned: Healing
4. Mandag i lige måned: KST
Der bliver ikke afholdt supervision i December.
Pris: Kr. 200,00 – Er du tilmeldt en af vore uddannelser, er det gratis at deltage.

Er du tilmeldt en af vore uddannelser, er det gratis at deltage i alle supervisions- dage/aftener, der bliver afholdt på Centret.

Opstart af virksomhed:  2 dage (af min. 8 timer)
1. dag bliver der undervist i psykologi, målsætning for start af klinik og fremtiden. Der er mange overvejelser, du skal gøre og mange forudsætninger, der skal være tilstede for at kunne starte en klinik. Spørgsmålene hvor?- hvordan?- hvornår? og hvorfor? er særdeles relevante i den sammenhæng. Sidst, men ikke mindst, har du grundlaget og opbakningen fra dine omgivelser til at starte en klinik?
2. dag indeholder alt, hvad du som alternativ behandler har pligt til at vide om - regnskab, love, regler, bekendtgørelser og annoncering m.m. Du vil også få vejledning i, hvordan du praktisk starter din klinik – vedr. papirarbejde, tilladelser fra myndigheder, forsikring osv.
Det normale sluttidspunkt kl. 17.00, kan sandsynligvis ikke overholdes på disse 2 dage.
Kursister, der ikke er tilmeldt vore uddannelser, kan deltage på 1. og/eller 2. dagen
Pris pr. dag:  Kr. 900,00

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære:  (300 timer)
Undervisningen  og eksamen kan foregår på Køge/Holbæk eller Odense Zoneterapeut-skole . Eller en anden skole, hvor der undervises og eksamineres i det samme pensum. Henvendelse direkte til disse med henvisning herfra.
Pris: ca. Kr. 10.000,00

Basis og behandlingspsykologi: 50 timer (der er indlagt i alle kurserne)
Du vil på vej gennem din uddannelse få en dybere psykologisk forståelse for samspillet mellem det kropslige og det psykiske, for samarbejdet mellem dig og din klient. Endvidere vil du lære om de grundlæggende psykologiske værdier og teorier.

Klinikvejledning, supervision og journalføring:  (min. 10 timer)
Er du tilmeldt én af vore uddannelser, skal du under hele uddannelsesforløbet, føre journal på dine klienter. Du vil løbende blive  superviseret, så du hele tiden er klar over, hvor du er i forhold til uddannelsen. I øvrigt kan du under hele din uddannelse deltage gratis i alle supervisions dage/aftener, der bliver afholdt på Centret.

Eksamen:
Vi afholder eksamen 2 gange årligt. For at kunne gå op til den mundtlige og praktiske eksamen, skal eksamen i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære være bestået.  Muskelterapeut-studerende skal inden eksamen aflevere et skriftligt projekt, der bliver gennemlæst og bedømt af censor og skoleleder.
Pris: Kr. 1.500,00

Til forsiden
KranioSakral Terapeut uddannelsen:
 

KST til Børn, fortsætterkursus:  2 dage (16 timer)
På dette kursus vil du lære at arbejde med skader, som barnet har fået før, under og efter fødslen. Ved at arbejde på og med barnets styrkelinier i hovedet samt muskler og knogler i kroppen, vil du kunne korrigere for mange fødselsskader. Du vil lære at behandle forskellige deformationer af kroppen, f.eks. af hovedet, ryggen, fødderne og knæene.
Når barnet begynder at bevæge sig rundt, kan der opstå nogle skader, som du vil få brug for at kunne behandle, så her vil du få nogle gode teknikker, der kan korrigere forskellige problemer med led og ledbånd.
Forudsætning for deltagelse er: KST I & II hos os eller en anden KST-lærer og KST til børn hos os.
Pris: Kr. 1700,00

BioMekaniske Teknikker  KST III - IX : 7 kurser i alt 22 dage (176 timer)
På disse kurser vil du kunne udbygge din forståelse for de biomekaniske teknikker af KST.  Du vil lære at diagnosticere, hvor problemerne er i kraniet ud fra, hvad din klient fortæller dig, hvad du  objektivt ser og hvad du mærker på kraniet.
Du vil lære at udføre over 100 teknikker fra Alain Gehin (F), hvor du, ud fra din diagnose, kan vælge den eller de specifikke teknikker, som vil kunne løsne op for ubalancer i ansigt og kranie. Du lærer på en hel anden og unik måde, at rette op på skævheder og ubalancer i hele kroppen og i det kraniosakrale system.
Du lærer at udføre teknikkerne fra 3 forskellige behandlingsprotokoller. Ud fra en objektiv diagnose, bestemmes hvilken protokol, der skal behandles efter.
Forudsætning for deltagelse er: KST I & II hos os, Alternativ Balance Center eller Stanley Rosenberg Instituttet i 2002 eller senere.
Ring og hør nærmere.
Pris: 3.200 for KST III og derefter 2.400 pr. kursus ialt  Kr. 17.600,00

Kursusplan

Alternativ behandlingsform:  Mindst 50 timer
Som KranioSakral Terapeut studerende,  Anbefaler vi at du vælger behandlingsteknikker.

Tilmelding og information:
På Tlf. 65 36 17 40  E-mail: clauss@abc-center.dk
Din tilmelding til et kursus er først gældende ved fuld betaling eller indbetaling af depositum Kr. 900.00.   Restbeløbet skal være betalt senest 2 uger før kurset afholdes.
Når du tilmelder dig en af vore uddannelser, betaler du Kr. 4000,00 i depositum, som udlignes i forbindelse med projekt/eksamen, er alle supervisions dage/aftner gratis i hele uddannelses forløbet. Såfremt du ikke ønsker at fuldføre uddannelsen, dækker dit depositum betaling for supervision.

Åbent hus:
Den 1. Mandag i lige måned, vil Centeret holde åbent hus fra kl. 19.00 til 21.00, så elever kan øve sig enten på hinanden eller på de tilstedeværende gæster. Du kan også komme og høre om uddannelser og kurser vi afholder her på centret.

Kurser afholdes:
Fyn: Regstrupvej 51 i Regstrup - Nyborg.
Kan holdes på Sjælland i Maribo: Knuttenborgvej 22 - Maribo
Hvor intet andet er oplyst, starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. ca. 17.00. Weekend-kurser er fredag fra kl. 16.00 til kl. 20.00,  lørdag og søndag fra kl. 9.00 til ca. 17.00.

Gentagelse af kurser:
Er det længe siden, du har været på kursus eller har du ikke øvet teknikkerne grundigt nok. Er du usikker på, om du gør det rigtigt eller mangler du mere information. Så kan du gentage kurserne for ½ pris.

Overnatning:
Der er muligheder for at overnatte gratis på Centret. Ring til os og få mere information.

Der betales til:
ABC Center, Regstrupvej 51 – 5800 Nyborg, CVR-nr. 27747868. Du kan betale online ved at, overføre beløbet til kontonr. 3218-3218808077, mærk med kursus nr.

Tilbage til forsiden