Til forsiden

Healer Uddannelse

ABC Center kan tilbyde dig uddannelser og kurser i smukke og harmoniske omgivelser, der er sammensat, så du på betrykkende vis er i stand til at hjælpe og behandle de fleste med problemer i den fysiske krop. Vi underviser ud fra den viden og erfaring, som vi gennem årene har opbygget ved arbejde med vore klienter.

Du kan tage tre forskellige uddannelser hos os.

MUSKELTERAPEUT -  HEALER -  KRANIOSAKRALTERAPEUT

Nogle af kurserne gentages på de tre uddannelsestilbud, som kan være et godt udgangspunkt for din uddannelse.
Disse kurser er: KranioSakral Terapi I, II og til Børn. Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære og opstart af virksomhed.

Healer uddannelsen:

Brochure print
I Healert uddannelsen vil du lære: -at kombinere Healing med KranioSakral T erapi, så krop, sind og ånd afbalanceres med tid og rum.
-at flytte grænser for, hvad der kan lade sig gøre, som f.eks. at bøje/rette knogler.
-at gøre det umulige muligt
-at betragte livet som en helhed.
-at bruge energierne positivt.
-at have balance mellem krop, sind og ånd og hjælpe dine klienter til at få det.
-at kunne give en forebyggende helbredsbehandling.
Du lære at føle og mærke kroppens indre struktur, arbejde med denne og dermed reorganisere kroppens celler.
Kort fortalt vil du lære at behandle på den mest effektive og enkle måde, til gavn og glæde for både dig og din klient.

Healer-uddannelsen er en fysisk relateret healeruddannelse, hvor du lærer at føle og mærke kroppens indre struktur. Her lærer du at arbejde med kroppen og at reorganisere cellerne i kroppen.
Uddannelsen består udover fælleskurserne af: Healing I, II & III, Samtale Teknikker, forandrings Teknikker og Behandlings Teknikker..

KranioSakral Terapi I (KST I)                  40 timer
KranioSakral Terapi II (KST II)               48 timer
KranioSakral Terapi til Børn                     16 timer
Healing I                                                       9 timer
Healing II                                                      8 timer
Healing III                                                     8 timer
Samtale Teknikker                                      48 timer
Forandrings Teknikker                               48 timer
Behandlings Teknikker                              48 timer
Superviseret behandling                             20 timer
Klinikvejledning / supervision                    10 timer
Alternativ behandlingsform:         Mindst  50 timer
Opstart af klinik                                          16 timer
Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære        300 timer
Eksamen

Til forsiden
Healing kurser:

Hvorfor gøre det svært for dig selv!
Lær at heale på den mest enkle måde!
Lær at bruge energien optimalt!

Kursusplan

Undervisningen og selve metoderne på disse kurser er nye og mere effektive end set tidligere. Der bliver lagt meget vægt på at du finder din egen måde at give healing på, snarere end at gøre det samme som alle andre eller at indrette dig efter et bestemt system.

Kurserne vil blive oprettet efter behov, da der er tale om individuel undervisning eller meget små hold. Det normale sluttidspunkt kl. 17.00 kan sandsynligvis ikke overholdes på disse kurser.

Healing I: 1 dag (ca. 9 timer)
På dette kursus lærer du at lave en komplet behandling. Du får styrket dine healingskanaler via energiforøgelse. Du lærer, hvordan du nemmest og stærkest kontakter din skytsånd, åndelige vejledere og Mestrene til hjælp i behandlinger. Du lærer om din egen beskyttelse.
Du behøver ikke nogen forudsætninger for at deltage på dette kursus.
Pris: Kr. 1650,00

Healing II: 1 dag (ca. 8 timer)
Her får du en simpel indføring i de 7 stråler/Mestre. Styrken i arbejdet med Mestrene bliver forstærket via indvielse. Endvidere lærer du at lave Mesteressenser (at kode vand, olie m.m. med Mestrenes energi). Du lærer at kende mestrenes energier og at arbejde med dem.
Forudsætning for deltagelse er Healing I.
Pris: Kr. 1650,00

Healing III: 1 dag (ca. 8 timer)
På denne dag etablerer du, via indvielse og kodning af en personlig ejendel, en stærkere og dybere kontakt til dit højere selv. Du lærer også, hvordan du bruger dit højere selv i healingsøjemed. En 100% kontakt til dit højere selv betyder, at du har indblik i fortid, nutid og fremtid (Clairvoyance, klarhøring, klarføling o.s.v.)
Du vil få fjernet nogle af de blokeringer, der ligger og spærrer for din sjælskontakt. Udviklingen mod dit højere selv accelereres hermed kraftigt. Du lærer at rense huse/rum og at neutralisere jordstråler og vandårer. Medbring en ring, halskæde eller lignende til indkodning.
Forudsætning for deltagelse er Healing II.
Pris: Kr. 1650,00

Samtale Teknikker:

Samtale Teknikker:  3 x 2 dage (48 timer)
Formålet med dette kursus er at forberede kursisten til at møde og skabe en dialog med klienten, så denne føler sig tryg og i gode hænder hos behandleren, og at give behandler nogle værktøj til at finde frem til hvad klinet formål med at komme til behandling, og lave en målsætning for behandlingen, som klient og behandler kan stå inde for.
Kursisten vil i løbet af kursus forløbet lære at åbne en samtale og at møde klient, ved at kunne aflæse kropssprog og stemme, du lære sammen med klient at formulere en målsætning for klienten og forløbet af behandling,
Pris: Kr.  4.900,00

Forandrings Teknikker: 3 x 2 dage (48 timer)
Du vil på dette kursus lære at foretage en forandring af sindet ved hjælp af nogle specielle teknikker.
Ved brug af tidslinie terapi, tranceinduktion og indkodning.
Forudsætning for deltagelse er Samtale Teknikker.
Pris: Kr. 4.900,00

Behandlings Teknikker: 3 X 2 dage  (48 timer)
Her lærer du nogle specifikke, nemme og meget effektive former for energi-massageteknikker til at afbalancere spændingsniveauet i huden, sener, ledbånd, muskler og knogler. Du lærer om meridianerne og akupunkturpunkterne, samt at arbejde med dem.
Du vil lære om kroppens bindevæv og dens opbygning samt at stille forskellige diagnoser på, hvor der er ubalance i kroppen og hvordan du behandler disse.
Kurset og behandlingsteknikkerne bygger på den sidste nye forskning i biofysik og forståelse af kroppens bindevæv, Energimedicin fra Jim Oschman (USA), Tensegrity Energi Teknikker fra Alain Gehin (F), Rosenberg Teknik fra Stanley Rosenberg (DK) og Kinesiologi.
Pris: Kr. 4900,00

Alternativ behandlingsform:Mindst 50 timer
Som Healer studerende,  Anbefaler vi at du vælger Behandlings kurser.

Kurserne her på centeret bygger på den sidste nye forskning i biofysik og forståelse af kroppens bindevæv, Energimedicin fra Jim Oschman (USA), Tensegrity Energi Teknikker fra Alain Gehin (F) og Rosenberg Teknik fra Stanley Rosenberg (DK), Kinesiologi,  samt Helse-massage med olie.

Uddannelserne er opbygget i moduler, således at du selv kan sammensætte din uddannelse i dit eget tempo, eller du kan videreuddanne dig ved at tage de moduler, som du har behov for.
Uddannelserne opfylder toldvæsenet krav til momsfritagelse, optagelse som RAB behandler, samt SAB´s (Sammenslutningen af Alternative Behandlere) optagelseskrav.
Kurserne/modulerne der varer fra 2 til 6 dage er opbygget, så du får både teoretisk, praktisk og  psykologisk viden. Du vil løbende blive superviseret, så du hele tiden er orienteret om, hvor i uddannelsesforløbet, du befinder dig.

Fælles kurser for alle 3 uddannelser:

Kursusplan

Kranio-Sakral Terapi I: (KST  I)  5 dage, opdelt i 3 dele. (40 timer)
KranioSakral Terapi kurserne (KST  I &  II) er, udover at være baseret på Upledgers 10 trins teknikker, også indeholde sekvenser af biomekaniske- og tensegrity teknikker fra Alain Gehin (F), energiteknikker fra Jim Oschman (USA) og de sociale autonome nervesystem fra Stephen Porges (USA).

Vi vil undervise om de psykiske aspekter ved KranioSakral Terapi og hvordan din rolle er i forhold til din klient. Du vil på kurserne få nogle hjælpemidler, der kan bruges til frigørelse af din klients fysiske og psykiske signaler.

1. del:
På dette modul vil du få en forståelse af kronisk stress. Du vil lære at teste, om din klient har stress og hvordan du behandler det.
Du lærer om KranioSakral-systemets grundlæggende anatomi og fysiologi, hvordan du mærker knoglernes bevægelse (rytmen). Du vil få nogle teknikker, så du kan arbejde med KranioSakral rytmens hurtighed.
Du vil komme til at arbejde med afslapning af nakke, ryg og lænd, samt med at give en bedre cirkulation af væskerne i kroppen, og gøre din klient "klar" til den egentlige KranioSakral Terapi.

2. del:
På dette modul vil du arbejde med hjerne- og rygmarvshinderne, således at de bliver elastiske og smidige, og dermed giver plads til bevægelse af bl.a. knogler, nerver og hjernen.
Du vil lære at afslappe kæbeledet samt lære en teknik til at afslappe kraniebunden.

3. del: opfølgning
Bliver afholdt 1-2 måneder efter modul 2. På denne dag vil vi repetere teknikkerne, du vil kunne udveksle erfaringer med dine medkursister og du vil få supervision på din oplevelser.
Pris inkl. 1 ekstra dag: Kr. 4000,00

Tilbage til forsiden

Kranio-Sakral Terapi II: (KST II)  6 dage, opdelt i 3 dele. (48 timer)
1. del:
Starter med gentagelse af nogle af teknikkerne fra KST I med en ny synsvinkel, således at du kan gennemføre teknikkerne på en hurtigere og meget effektiv måde.
Derefter vil du lære teknikker til en grundig behandling af ledene i kraniebunden. Du får nogle teknikker, så du kan afslappe ansigtsknogler, tænder og kæbe.

2. del.
Du vil på denne del komme til at arbejde med forskellige energiteknikker, og lære nogle flere teknikker til afslapning af hele rygsøjlen, fra haleben til hovedet.
Du vil lære hvordan du på en blid og effektiv måde kan afslappe det sociale nervesystem, ved at behandle hals og ansigt.
Du vil lære at se, mærke og lytte til klienten og dennes krop, så du kan vælge de teknikker som kan genskabe balancen.

3. del - opfølgning.
Bliver afholdt 1-2 måneder efter del 2. På denne dag vil vi repetere teknikkerne, du vil kunne udveksle erfaringer med din medkursister og du vil få supervision på din oplevelser.
Pris inkl. 1 ekstra dag: Kr. 4800,00

Kranio-Sakral Terapi til Børn:  (KST Børn) 2 dage (16 timer)
Når et barn bliver født, er kraniet endnu ikke fuldt udviklet. Dette må du tage hensyn til i behandlingen. På kurset lærer du hvordan barnets Kranio-Sakral system udvikler sig og du vil lære de specielle teknikker, som er gode til børn i forskellige aldre.
Du vil lære, hvordan du behandler for tidligt fødte børn og hvilke problemer de kan have.
Vi vil også komme ind på, hvordan du snakker med børnene og deres forældre. Børn reagerer på en anderledes måde end voksne, både på behandlingen og på din optræden som behandler. Du vil lære at tyde barnets signaler, så du på den måde bedst muligt undgår at overskride barnets grænser.
Forudsætning for deltagelse er KST I, hos os eller en anden KST lærer.
Pris: Kr. 1700,00

Kursusplan
Supervision af KST:
På kurserne KST I & II er der indlagt 1 ekstra dag, til opfølgning af kurserne – efter ca. 2 måneder, hvor vi deler erfaringer med hinanden og  repeterer teknikkerne.
Har du brug for at repetere KST I eller KST II, kan du melde dig til opfølgningsdagen.
Pris: Kr. 800,00
Som led i supervisionsprogrammet bliver der ca. en aften om måneden holdt 2 timers supervision.
Pris: 200,00
Er du tilmeldt en af vore uddannelser, er det gratis at deltage i alle supervisions- dage/aftener, der bliver afholdt på Centret.

Opstart af virksomhed:  2 dage (af min. 8 timer)
1. dag bliver der undervist i psykologi, målsætning for start af klinik og fremtiden. Der er mange overvejelser, du skal gøre og mange forudsætninger, der skal være tilstede for at kunne starte en klinik. Spørgsmålene hvor?- hvordan?- hvornår? og hvorfor? er særdeles relevante i den sammenhæng. Sidst, men ikke mindst, har du grundlaget og opbakningen fra dine omgivelser til at starte en klinik?
2. dag indeholder alt, hvad du som alternativ behandler har pligt til at vide om - regnskab, love, regler, bekendtgørelser og annoncering m.m. Du vil også få vejledning i, hvordan du praktisk starter din klinik – vedr. papirarbejde, tilladelser fra myndigheder, forsikring osv.
Det normale sluttidspunkt kl. 17.00, kan sandsynligvis ikke overholdes på disse 2 dage.
  Kursister, der ikke er tilmeldt vore uddannelser, kan deltage på 1. og/eller 2. dagen
Pris pr. dag:  Kr. 800,00

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære: (300 timer)
Undervisningen  og eksamen kan foregår på Køge/Holbæk eller Odense Zoneterapeut-skole. Eller en anden skole, hvor der undervises og eksamineres i det samme pensum. Tilmelding direkte til disse skoler med henvisning herfra.
Pris: ca. Kr. 10.000,00

Basis og behandlingspsykologi: 50 timer (der er indlagt i alle kurserne)
Du vil på vej gennem din uddannelse få en dybere psykologisk forståelse for samspillet mellem det kropslige og det psykiske, for samarbejdet mellem dig og din klient. Endvidere vil du lære om de grundlæggende psykologiske værdier og teorier.

Klinikvejledning, supervision og journalføring:  (min. 10 timer)
Er du tilmeldt én af vore uddannelser, skal du under hele uddannelsesforløbet, føre journal på dine klienter. Du vil løbende blive  superviseret, så du hele tiden er klar over, hvor du er i forhold til uddannelsen. I øvrigt kan du under hele din uddannelse deltage gratis i alle supervisions dage/aftener, der bliver afholdt på Centret.

Eksamen:
Vi afholder eksamen 1 gange årligt. For at kunne gå op til den mundtlige og praktiske eksamen,   skal eksamen i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære være bestået.  Muskelterapeut-studerende skal inden eksamen aflevere et skriftligt projekt, der bliver gennemlæst og bedømt af censor og skoleleder.
Pris: Kr. 1.500,00

Tilbage til forsiden

Tilmelding og information:
På Tlf. 65 36 17 40  E-mail: clauss@abc-center.dk
Din tilmelding til et kursus er først gældende ved fuld betaling eller indbetaling af depositum Kr. 900.00.   Restbeløbet skal være betalt senest 2 uger før kurset afholdes.
Når du tilmelder dig en af vore uddannelser, betaler du Kr. 4000,00 i depositum, som udlignes i forbindelse med projekt/eksamen, er alle supervisions dage/aftner gratis i hele uddannelses forløbet. Såfremt du ikke ønsker at fuldføre uddannelsen, dækker dit depositum betaling for supervision.

Åbent hus:
Den 1. Mandag i lige måned, vil Centeret holde åbent hus fra kl. 19.00 til 21.00, så elever kan øve sig enten på hinanden eller på de tilstedeværende gæster. Du kan også komme og høre om uddannelser og kurser vi afholder her på centret.

Kurser afholdes:

Fyn: Regstrupvej 51 - Nyborg.
Sjælland: i Maribo: Knuttenborgvej 22 - Maribo
Hvor intet andet er oplyst, starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. ca. 17.00. Weekend-kurser er fredag fra kl. 16.00 til kl. 20.00,  lørdag og søndag fra kl. 9.00 til ca. 17.00.
Supervision af KST, ca. 1 aften om måneden fra kl. 19.00 til 21.00

Gentagelse af kurser:
Er det længe siden, du har været på kursus eller har du ikke øvet teknikkerne grundigt nok. Er du usikker på, om du gør det rigtigt eller mangler du mere information. Så kan du gentage kurserne for ½ pris.

Overnatning:
Der er muligheder for at overnatte gratis på Centret. Ring til os og få mere information.

Der betales til:
ABC Center, Regstrupvej 51 – 5800 Nyborg, CVR-nr. 27747868. Du kan betale online ved af overføre beløbet til  kontonr. 3218-3218808077, mærk med navn og kursus nr.

Til forsiden